TTF

Expertpanel

Här är medlemmarna välkomna att ställa frågor. Medlemmarna svarar.

Christer Westesson skickar denna bild och undrar vad det är för motor.

Svaren skickar ni till Stefan.V.Jeppsson@gmail.com