Tetra Pak Tekniska Förening

Kassörens rapport 2019

 

Avser perioden 2018-09-01 till 2019-08-31      
Tillgångar Utgifter Saldo
Ingående saldo 2018-09-01 52 464,82   52 464,82
Medlemsavgifter 4 520,00   56 984,82
Studiebesök, inbetalning ej medlemmar 300,00   57 284,82
Bankavgift   756,00 56 528,82
Tidningsprenumerationer   3 791,80 52 737,02
Studiebesök   11 614,00 41 123,02
Hemsida   1 366,00 39 757,02
       
Resultat 57 284,82 17 527,80 39 757,02
       
Årets resultat     -12 707,80