Tetra Pak Tekniska Förening

Stadgar för Tekniska Föreningen på Tetra Pak®

 

1 Föreningens syfte är att skapa, främja, underhålla och utveckla teknikintresse inom Tetra Pak.

Verksamheten bedrivs genom utflykter, studiebesök, tävlingar, föreläsningar eller liknande.

 

2 Beslutsfattande är om två ledamöter i styrelsen varav ena är ordförande kommer överens om ett beslut.

 

3 Tidningen hålls även i fortsättningen ihop av Stefan Jeppsson [Ordförande] med bidrag från medlemmarna.

Medlemmar som inte nås via internpost får tidningen per e-mail, de som inte har sådan får tidningen via vanlig post. Kostnaden för kopiering och frimärken betalas av Tekniska Föreningen.

 

4 Medlemsavgiften är 40kr/år. För anställda medlemmar dras detta på lönen. Pensionärer och andra som inte får lön utbetalt från lönekontoret (T.ex. Sjukskrivna, föräldralediga, studie-lediga) kan betala kontant till kassören vid första studiebesök.

Det kommer även att upprättas en PG-konto.

Medlemmar i utlandet får tidningen per mail, och är befriade från medlemsavgift om inte de deltar i studiebesök.

 

5 Besök: Ordförande håller i aktiviteterna.

Det begäras i kallelsen att deltagarna skriver om de har plats i bilen för samåkning eller behöver plats i en bil.

 

6 Public Relations:

- Hemsida: Om någon anmäler sig frivilligt att skapa och underhålla en sådan kan det ordnas.

- Monter vid matsalen med tekniska effekter + kontaktinfo?

 

7 Verksamheten generellt: Möjligheten att skaffa ett skåp för föreningens arkiv och tillhörigheter, samt eventuellt en lokal för möten skall undersökas.

 

8 Om föreningen av någon anledning upphör så skall tillgångarna skänkas till Tetra Pak Pensionärsförening.

 

Stadgarna antogs vid styrelsens första möte 2005. §8 Antogs vid årsmötena 2019 och 2020 och gäller därmed.

……