Tetra Pak Tekniska Förening

Kassörens rapport 2018

 

Avser perioden 2017-09-01 till 2018-08-31      
  Tillgångar Utgifter Saldo
Ingående saldo 2017-09-01 55933,12   55933,12
Medlemsavgifter 4560,00   60493,12
Från Tetra Pak 4600,00   65093,12
Inbetalning studiebesök, ej medlemmar 300,00   65393,12
Bankavgifter   772,50 64620,62
Tidningsprenumerationer   3702,00 60918,62
Studiebesök   5510,00 55408,62
Hemsida   1366,00 54042,62
Blommor till strelsemedlemmar   848,00 53194,62
Ersättning för utlägg*   729,80 52464,82
       
Resultat 65 393,12 12 928,30 52 464,82
       
Årets resultat     -3 468,30
     
     
*Utlägg, specifierat:      
Undersökning av 16 mm projektor   250,00  
DVD-skivor, 10 st   279,80  
Kronetorpsmöllan, basöksavgift   200,00  
Summa   729,80