Tetra Pak Tekniska Förening

Tabell 2018

 

Namn Svar på Poäng Poäng totalt
Bo Hellberg Förstoringsglas 3 27
Bo Hellberg Lampor 3 24
Bo Hellberg Portkod 3 21
Bo Hellberg Korsord 10 18
Christer Westesson Korsord 10 10
Bo Hellberg Trappströmställare 5 8
QAnders Nelsing Förstoringsglas 3 6
Leif Christensen Trappströmställare 5 5
Bengt Malmström Ämne 5 5
Anders Nelving Lampor 3 3
Bo Hellberg Broar 3 3
Fredrik Dobi Förstoringsglas 1 1
Lars Kristoffersson Ämne 1 1

 

Det går även att komma med egna klur. (Inom parentes är det mycket lättare att hitta på klur än att knäcka dem.)

5 poäng till inlämnat klur

3 poäng för rätt svar på ett klur

2 poäng för att komma i närheten av ett rätt svar

1 poäng för försök att svara

 

VHS till DVD

Knut-Otto har en hyllmeter med VHS-band, 4 timmar styck. Han omvandlar dem till DVD-skivor, 4 timmar styck. Hur mycket har då hyllmetern krympt?

Skicka lösning till Stefan Jeppsson.

 

LEGO

Vilken sorts plast består LEGO-klotsar av? (3 poäng)

Vad händer med misslyckade LEGO-klotsar? Det händer då man byter färg i gjutformarna. (10 poäng)

Skicka lösningar till Stefan Jeppsson.

 

MP3

Knut-Otto bränner MP3-musik på CD-skivor. Han spelar dem i bilen.

Han skryter om att han uppfunnit en speciell skivspelare:

Med knapp 1 vill han höra aktuell låt ofta, ungefär var tionde gång.

Med knapp 2 vill han höra aktuell låt ungefär var hundrade gång.

Med knapp 3 vill han höra aktuell låt ungefär var tusende gång.

Resonerar han rätt? Skicka lösningen till Stefan Jeppsson.

 

 

Speciella förmågor

Vissa människor påstår sig ha speciella förmågor. Vid ett försök visades  fem olika föremål upp, som sedan gömdes i fem olika askar. Askarna såg likadana ut och blandades väl. Sedan skulle man försöka klura ut vad respektive ask innehöll. Då alla sagt sina svar, öppnades askarna.

Ingen hade gissat alla rätt på alla fem askarna.

Någon hade fyra rätt.

Några fler hade tre rätt.

De flesta hade två rätt i sina gissningar.

Ingen hade bara ett rätt.

Ingen hade alla fem fel.

Men något i resonemanget är fel.

Kommer du på det, skickar du lösningen till Stefan Jeppsson.

 

 

Gatsten

Den gamla fina tekniken att lägga gatsten verkar ha fallit i glömska. Varför la man i detta mönstret?

Bästa svar ger 5 poäng!

 

Spegeldörrar

Det är ingenting man speglar sig i.

Men varför såg spegeldörrarna ut så här?

Bäst svar ger 5 poäng.

 

 

 

Förstoringsglas

Knut-Otto har tre lampor. De kan vara tända eller släckta. På hur många sätt kan lamporna vara tända eller släckta?

Han har också ett set med tre olika förstoringsglas. Han kan se genom ett eller flera samtidigt. Hur många olika förstoringar har han?

Lamporna kan vara tända på 8 olika sätt. Anders Nelving och Bo Hellberg kammade hem 3 poäng var.

Däremot kan man bara kombinera 7 olika förstoringar. Bo Hellberg och Anders Nelving fick 3 poäng var, medan Fredrik Dobi fick 1 poäng.

 

 

Portkod

Knut-Otto ber att få en portkod till ett ställe där han ska arbeta.

Kamraterna funderar och kommer inte riktigt ihåg det. Någon säger 0905, en annan 5090 och en tredje 0509.

Desperat slår han in dessa tre kombinationer i följd. Till hans förvåning låses porten upp.

Då kommer han på, att bara han knappar in fyra korrekta siffror i följd, någon gång i en lång sifferkedja, låses porten upp.

-Då kan man bara knappa på måfå och komma in överallt, utbrister han.

Resonerar han rätt?

Rätt svar är att han nog har en väldig tur, att man tillåter tre försök.

Annars har man 10*10*10*10 försök, det vill säga 10 000 försök.

Eller om man blandar in A och B, som är på knappsatsen ovan, blir det ännu mer.

Eller om man antar att man inte har fyra lika siffror i följd, något färre.

Men däromkring.

Bo Hellberg har resonerat alldeles rätt och får 3 poäng.

 

 

Korsord

Två bokstäver i varje ruta!

Hela korsordet behöver inte skickas in. Svara med de 8 långa orden.

10 poäng vankas!

Länk

Christer Westesson och Bo Hellberg har knäckt det mesta av korsordet och skickat in de 8 långa orden, vilket var uppgiften. De får 10 poäng vardera.

Länk

 

 

 

Trappströmställare

Knut-Otto har en villa med 3 våningar. Han ska installera tre trappströmställare. Väljer man en valfri strömställare och slår om, tänder eller släcker man i hela trappan. Så här ser inkopplingen av två trappströmställare ut.

Men hur ser en inkoppling med 3 trappströmställare ut? Relä får inte användas. 5 poäng vankas.

Både Leif Christensen och Bo Hellberg har svarat alldeles rätt och får 5 poäng vardera.

Lösning är att sätta in en korsomkopplare mellan de två trappströmställarna:

 

 

Minsta sudokun

Minsta sudokun är kanske lätt att lösa, men kanske svår att konstruera.

Lösning är 1*2. Ingen har kommit med förslag.

 

Prylen

Vad är det för en pryl?

Länk

Rätt svar är ett elektronmikroskop. Ingen har svarat.

 

 

Ämne

Ett gångjärn, fast i mässing

Ett dricksglas, fast i plast

Bengt Malmström har svarat: Kork i plast, glasögon i plast, slagträ i aluminium, stafettpinne i aluminium, golfklubba järnetta i modernt material, konstgräs, konstläder, konstsilke. Bengt får 5 poäng.

Lars Kristroffersson har svarat stekpanna i koppar och får därmed 1 poäng.

 

 

Broar

Exempel. Jag såg den i Sydsvenskan. Numret på öarna anger hur många broar som når respektive.

Uppgift nedan. Broarna får inte korsa varandra. Broarna ska vara raka.

Bo Hellberg är den ende som svarat och får därmed 3 poäng.

Det finns flera lösningar

 

Klocka

Knut-Otto har 4 st Rubiks kuber, som han tänker bygga en klocka av.

Han har kommit så långt i funderingarna, att han ska använda 4 st 5*5*5-kuber.

Färgerna ändrar han.

Varje kub ska endast vridas som om de har 5 st horisontella skivor.

De tre översta skivorna har han löst. De ut som följande:

Där varje skiva bara kan se ut på 4 olika sätt (eftersom det är en kub).

Men genom att vrida dessa skivor olika, kan Knut-Otto visa övre delen av siffrorna 0-9:

Han beslutar att dessa tre skivor får anses lösta.

Men då Han ska lösa de två nedersta skivorna, blir han störd.

Du kan kanske lösa det till honom?

Ingen har svarat

Lösningen av de 5 skivorna ser ut enligt följande:

Genom att vrida de olika lagren på olika sätt, kan man få samtliga 10 fiffror:

 

 

 

Länk till 2017 års klur

Länk till 2016 års klur

Länk till 2015 års klur

Länk till 2014 års klur

Länk till 2013 års klur

Länk till äldre klur