Korsord på skånska

Rätt svar (mina tabbar markerade med rött)

Christer Westessons svar

 

Bo Hellbergs svar

Om du är intresserad av att göra korsord, leta efter korsordskonstruktion på nätet. Jag hittade EclipseCrossword.

Emellertid får man skriva in alla ord. Korsordet kan ju inte skånska.

Då man skrivit in ett 50-tal ord, kan man be programmet generera ett korsord. Så här blev det.

Är man inte nöjd, kan man generera om eller skriva in fler ord.

Orden hittade jag då jag sökte efter skånsk-svenska på nätet

Länk