TTF

 

Tetra Pak anställda och Tetra Pak pensionärer är hjärtligt välkomna att bli medlemmar.

Personer att kontakta i styrelsen

Årsavgiften 40 kr dras automatiskt från ditt lönekonto (januari).

Pensionärer gratis medlemmar.

Är du stationerad i utlandet är det krångligt att dra medlemsavgiften. I så fall bjuder vi på denna!

En del besök tar arrangörerna inte betalt för, ibland kostar det. Medlemsavgiften och äskade pengar från Tetra Pak ska täcka eventuella kostnader. För mycket dyra besök får den enskilde betala lite.

Icke medlemmar i föreningen får inte delta. (Undantag görs ibland för t ex familjemedlemmar).

Transport till och från stället och samåkning står den anmälde för.

Förtäringskostnader på utflykterna står den anmälde normalt för. (Undantag görs).

Målet är omkring 8 besök eller föredrag per år. Vad vi ska syssla med får medlemmen lägga förslag på. För 40 kronor om året får du en hel del roligt - samtidigt som du kommer åt unik teknik.

Medlemsstatistik

2010 2011 2012 2013 2014 2015
180 184 186 192 185 188