Tekniska Föreningen på Tetra Pak

 

Protokoll från Årsmöte 2014 onsdagen den 3 sept. kl. 17.00-18.30 i konferensrum Parketten 115 P

 

Närvarande: Från styrelsen: Stefan Jeppsson, Christer Westesson, Återbud från Gabor Eötvös, Preben Iskov Sörensen, Olof Göstasson.  

 

§ 1 Stefan Jeppsson hälsade välkommen, dagordningen godkändes. Årsmötet var utlyst i rätt tid. Deltagarna bjöds på kaffe och kaka.

 

§ 2 Stefan Jeppsson utsågs till mötesordförande och Christer Westesson till mötessekreterare.

§ 3 Val av Föreningsordförande: Stefan Jeppsson omvaldes.

§ 4 Val av Kassör: Stefan Jeppsson omvaldes.

 

§ 5 Val av övriga ledamöter. Ingen ny sekreterare valdes, vi får använda oss av roterande sekreterarfunktion. Christer Westesson omvaldes som revisor. Olof Göstasson (Besöksansvarig) omvaldes som ledamot. Till suppleanter valdes Preben Iskov Sörensen och Gabor Eötvös.

 

§ 6 Inget val till valberedning gjordes. Vi efterlyser frivilliga på hemsidan.

 

§ 7 Ordföranden Stefan Jeppsson informerade om TTF’s historia och föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes. I den nämndes antalet styrelsemöten och de 17 studiebesök och föredrag som gjordes/hölls under 2013 samt 2014 t o m 31 aug:

1/ Vi har varit inbjudna av IVA Syd och några medlemmar har varit med på deras studiebesök.

2/Internbesök på experimentverkstaden byggnad 112. 2013-01-30.

3/Trelleborgs Gummifabrik. 2013-04-11. IVA syds regi.

4/ AKZO Nobel 2013-05-30

.5/ Öresundsvarvet i Landskrona 2013-06-07

6/ Engelholmsglass i Ängelholm 2013-09-04

7/ Skegrie Mölla 2013-11-09

8/ Haldex i IVA Syds regi 2013-11-13.

 

Studiebesök  2014 t o m 31 aug

9/ Eslövs leksaksmuseum  2014-2-3

10/ Bona i IVA Syds regi 2014-2-11

11/ 3D skrivare Kjell & Co 2014-04-25

12/ AV-afton (Internt) 2014-04-23

13/ 3D skrivare (Internt) 2014-05-21

14/ Kraftringen Örtofta 2014-06-04

15/ Nostalgicafé Tryde, Tomelilla, 12 Juli 2014

16/ Thulinträffen Landskrona 2014-07-26

17/ Digital Metal, Höganäs, 2014-08-27

 

§ 8 Kassören och revisorn gick före årsmötet igenom ekonomin. Vi hade 31/08-2014 50661,80 i kassan, verksamhetsåret gick med vinst på 7682:-.

Årets bidrag från TP är 8000: -, samma som i fjor. Han inf. Även om medlemsläget, vi har nu 185  medlemmar, varav  32 pensionärer.

 

§ 9 Revisorn Christer Westesson har nu gjort en revisionsberättelse som avslutas med:” Därför tillstyrker jag Att Resultaträkning och balansräkning fastställs och att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.” Så var även årsmötets mening.

 

§ 10 Medlemsavgiften för 2015: Styrelsen godkände oförändrad avgift 40: -/år, samt gratis medlemskap för pensionärer.

§ 11 Kommande aktiviteter. Deltagarna på mötet informerades om dagsläget för kommande studiebesök:

1/ Oxie Observatorie.

2/ Simmelsberga (traktorsamling)

3/ Tiokamp på tekniska museet

4/ Uppföljningsmöte möllebygge i Skegrie

5/ Findus

6/ Eon gasturbin-kraftverket

7/ Sydvatten Vomb

8/ Max Lab LTH

9/ Lunds Energi värmeverket Gunnesbo

10/ Unilever

11/ Haldex

12/ Köra Ferrari på Knutstorp (utlottning 2 pers)

13/ Luftballongfärd (utlottning 2 pers)

14/ Helikopterfärd (utlottning 2 pers)

15/ Tågmuseet Kristianstad

 

§ 12 Övrigt: Tetra Pak vill ha verksamhetsberättelse redan i aug. det är därför vi har verksamhetsår som ej stämmer med kalenderår. Vi diskuterade att eventuellt ändra arbetsåret.

Stefan informerade om TTF´s nya Hemsida TTF2. http://ttf-lund2.org. Alla uppmanas att tänka till och komma med nya förslag till klur och studiebesök.

TTF äger en en 3-D kamera+ väska och minneskort. Denna får medlemmarna gärna låna.

TTF prenumererar även på 4 tekniska tidningar som går på cirkulation bland medlemmarna.

 

§ 13 Årsmötet avslutades. Vi bestämde ingen ny datum för nästa styrelsemöte.

 

Vid protokollet

 

Christer Westesson