TTF

Verksamhetsåret 2014-09-01 - 2015-08-31

Mötesprotokoll

 

 

Tetra Paks Tekniska Förening

 

Protokoll från Årsmöte 2015 måndagen den 7 sept. kl. 16.00-17.30 i konf.rum 113 DIMC 115 P

 

Närvarande: Från styrelsen: Stefan Jeppsson, Olof Göstasson, Christer Westesson,

Återbud från Gabor Eötvös, Preben Iskov Sörensen,

 

§ 1 Ordförande Stefan Jeppsson hälsade välkommen, dagordningen godkändes. Årsmötet var utlyst i

rätt tid, (Skickades ut till samtliga medlemmar den 20 aug). Deltagarna bjöds på kaffe och kaka.

 

§ 2 Stefan Jeppsson utsågs till mötesordförande och Christer Westesson till mötessekreterare.

 

§ 3 Val av Föreningsordförande: Stefan Jeppsson omvaldes. Han är även ansvarig för hemsidan.

 

§ 4 Val av Kassör: Stefan Jeppsson omvaldes.

 

§ 5 Val av övriga ledamöter.

Ingen ny sekreterare valdes, vi får använda oss av roterande sekreterarfunktion.

Christer Westesson omvaldes som revisor.

Olof Göstasson (Besöksansvarig, tidningsprenumeration och kontakt till Tetra Pak, samt ansvarig för medlemsregistret) omvaldes som ledamot.

Till suppleanter valdes Preben Iskov Sörensen och Gabor Eötvös.

 

§ 6 Inget val till valberedning gjordes. Vi efterlyser frivilliga på hemsidan.

 

§ 7 Ordföranden Stefan Jeppsson inf. om TTF’s historia och föredrog verksamhetsberättelsen, som

godkändes. I den nämndes 4 protokollförda styrelsemöten och de 12 studiebesök och föredrag som

gjordes/hölls under 2014-15:

1/ Vomb vattenreningsverk 2014-10-02

2/ Fusionsforskning i SIKs regi 2014-10-14

3/ Simmelsberga (traktorsamling). 2014-12-06

4/ Ängelholms järnvägsmuseum 2014-11-22

5/ Oxie observatorie 2015-01-20 (info samt studerande av teleskopen)

6/ Oxie observatorie 2015-02-26 (info samt föreläsning av Martina Johansson i Mars One-projektet).

7/ Nya möjliga men okända material. Info på LTH i IVA syds regi. 2015-03-12

8/ BorgWarner (Haldex) 2015-03-31

9/ Nya vingar på möllan i Södra Sandby 2015-04-08

10/ Trelleborgs gummifabrik 2015-04-13

11/ LTH förbränningsmotorer i IVA syds regi 2015-04-28

12/ Gunnesbo Värmeverk 2015-05-04

Dessutom har TTF varit inbjudna av IVA Syd och några medlemmar har besökt deras studiebesök.

 

Med anledning av föreningens 30 årsjubileum utlottade vi följande aktiviteter bland medlemmarna.

2 lotter om helikopterflygning, 2 lotter om superbilkörning och 2 lotter om luftballongåkning.

 

§ 8 Kassören och revisorn gick före årsmötet igenom ekonomin. Vi hade 31/08-2015 48 853,60 i

kassan, verksamhetsåret gick med förlust på 1808,20. Årets bidrag från TP var 8000: -, samma som i

fjor. Vi tackar.

Ordföranden informerade även om medlemsläget, vi har nu 186 medlemmar, varav 41 pensionärer.

Detta innebär att vi vid stämman hade 145 betalande medlemmar.

Medlemsagiften gav 5800:-.

 

§ 9 Revisorn Christer Westesson har nu gjort en revisionsberättelse som avslutas med:” Därför

tillstyrker jag Att Resultaträkning och balansräkning fastställs och att Styrelsens ledamöter beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret.” Så var även årsmötets mening.

 

§ 10 Medlemsavgiften för 2016: Styrelsen godkände oförändrad avgift 40: -/år, samt gratis

medlemskap för pensionärer.

 

§ 11 Kommande aktiviteter. Deltagarna informerade om dagsläget för de 15 kommande studiebesöken under det

kommande verksamhetsåret.

1/ Skurups elverk (museum) 2015-09-15

2/ Findus 0ktober 2015

3/ Max IV LTH november 2015

4/ Felix

5/ Kronetorpsmöllan, ev i samband med möllans dag.

6/ Eon gasturbin-kraftverket i Malmö.

7/ Limhamns kalkbrott. Ev en måndag/onsdag kl 16. Revisorn undersöker kostnad m.m.

8/ TePe

9/ Tågmuseet Kristianstad sommaren 2016

10/ Segway, utlottning av turer.

11/ Dressincykling t.ex från Tomelilla till Fyledalen.

12/ Koenigsegg. Om kostnade är för hög slopar vi detta besök.

13/ Drönare. Stefan kollar med medlemmar i målarklubben. Vi talade om att ev. köpa en som

medlemmarna kan få låna.

14/ Nordic Plastic Group Trelleborg i sept./okt.

15/ Saint Gobain Sekurit Eslöv (bilglas)

 

§ 12 Övrigt:

Tetra Pak vill ha verksamhetsberättelse redan i aug. Det är därför vi har verksamhetsår som ej

stämmer med kalenderår.

Stefan informerade om TTF´s nya Hemsida TTF2. http://ttf-lund2.org. Kallas

den nya hemsidan.

Länkar finns mellan den gamla och den nya hemsidan.

Den gamla hemsidan innehåller 6,82 GB, 3500 filer, 95 mappar, 2426 bilder/videosnuttar och uppdateras inte mer.

Vi har inte fått data om den nya hemsidan i skrivande stund.

 

Alla uppmanas att tänka till och komma med nya förslag till klur och studiebesök.

 

TTF prenumererar även på 4 tekniska tidningar som går på cirkulation bland medlemmarna. Allt om

Vetenskap, PC tidningen, Illustrerad Vetenskap, Teknik Historia. Pensionärer får gå ner i klubblokalen,

Öresundsvägen, för att låna.

 

TTF äger sedan 2011 en 3-D kamera + väska o minneskort som medlemmarna gärna fått låna.

Eftersom intresset varit minimalt beslöts att försöka sälja kameran via anbudsförfarande.

 

§ 13 Årsmötet avslutades. Vi bestämde ingen ny datum för nästa styrelsemöte.

 

Vid protokollet

Christer Westesson