Tetra Pak Tekniska Förening

Kassörens sammanställning 2017

 

Avser perioden 2016-09-01 till 2017-08-31      
  Tillgångar Utgifter Saldo
Ingående saldo 2015-08-31 55918,90   55918,90
Medlemsavgifter 4600,00   60518,90
Från Tetra Pak 5000,00   65518,90
Bankavgifter   768,00 64750,90
Tidningsprenumerationer   2940,60 61810,30
Studiebesök   0,00 61810,30
Hemsida   1198,00 60612,30
3D-skivare med tillbehör   4640,18 55972,12
Kassabok   39 55933,12
Resultat 65 518,90 9 585,78 55 933,12
       
Årets resultat     14,22