TTF

Tidningar på cirkulation

Kommer med internposten. Vill du vara med på cirkulation, hör av dig till Olof Göstasson.

Efter att tidskrifterna gått runt, hamnar de i klubblokalen, Nordenhuset, källaren.

 

Följande finns:

Allt om Vetenskap

PC tidningen

Illustrerad Vetenskap

Teknik Historia

 

Styrelsen tar emot tips om fler tidningar att prenumerera på