TTF

Verksamhetsåret 2014-09-01 - 2015-08-31

 

Tetra Paks Tekniska Förening

Verksamhetsberättelse 2014-09-01 till 2015-08-31

(Kallas verksamhetsår)

 

Stämma hölls 2015-09-07

 

I styrelsen:

Stefan Jeppsson, ordförande, kassör, hemsida

Olof Göstasson, tidningsprenumeration, kontakt till Tetra Pak

Preben Sörensen, sekreterare

Gabor Eötvös, suppleant

Christer Westesson, revisor 

 

Kallelse till stämman

Skickades ut till samtliga medlemmar den 20 aug

 

 Antal medlemmar vid stämman

Är 186 st.

Tetra Paks pensionärer är gratis medlemmar.

Medlemsavgiften är 40 kr per år.

Detta gav 5 800 kr år 2015.

Detta innebär att vi vid stämman var 145 betalande medlemmar

Samt att 41 är pensionärer

 

 Bidrag

Tekniska Föreningen fick 8 000 kr i bidrag februari 2015

Föreningen tackar så mycket för bidraget

 

 Ekonomi

2014-09-01 fanns det 50 661,80 kr i kassan

2015-08-31 fanns det 48 853,60 kr i kassan

Det innebär att resultatet för verksamhetsåret 2014-09-01 - 2015-08-31 var -1808,20 kr

 För detaljer se kassörens sammanställning

 

 Styrelsemöten

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten verksamhetsåret

 

 Studiebesök  verksamhetsåret

Vomb vattenreningsverk 2014-10-02

Fusionsforskning i SIKs regi 2014-10-14

Simmelsberga (traktorsamling) 2014-12-06

Ängelholms järnvägsmuseum 2014-11-22

Oxie observatorie 2015-01-20 (info samt studerande av teleskopen)

Oxie observatorie 2015-02-26 (info samt föreläsning av Martina Johansson i Mars One-projektet)

Nya möjliga men okända material. Info på LTH i IVA syds regi. 2015-03-12

BorgWarner (Haldex) 2015-03-31

Nya vingar på möllan i Södra Sandby 2015-04-08

Trelleborgs gummifabrik 2015-04-13

LTH förbränningsmotorer i IVA syds regi 2015-04-28

Gunnesbo Värmeverk 2015-05-04

 

Utlottning till 30-årsfirande

2 lotter om helikopterflygning

2 lotter om superbilkörning

2 lotter om luftballongåkning

har utlottats.

 

 Planerade besök och aktiviteter närmaste verksamhetsår

Skurups elverk (museum) 2015-09-15

Findus oktober 2015

Max IV LTH november 2015

Felix

Kronetorpsmöllan, möllans dag

Eon gasturbin-kraftverket

Limhamns kalkbrott

TePe

Tågmuseet Kristianstad sommaren 2016

Segway

Dressincykling

Koenigsegg

Drönare

Nordic Plastic Group Trelleborg

Saint Gobain Sekurit Eslöv (bilglas)

Experimantarie

 

Hemsidan

Adressen är http://ttf-lund2.org.

Kallas den nya hemsidan.

Länkar finns mellan den gamla och den nya hemsidan.

Den gamla hemsidan innehåller 6,82 GB, 3500 filer, 95 mappar, 2426 bilder/videosnuttar och uppdateras inte mer.

Den nya hemsidan innehåller 405 MB, 72 mappar och 1403 bilder/videosnuttar.

 

 Tidningsprenumerationer

Medlemmar kan sätta upp sig på cirkulation på:

Allt om Vetenskap

PC tidningen

Illustrerad Vetenskap

Teknik Historia

Pensionärer får gå ner i klubblokalen, Öresundsvägen, för att låna

 

 3D kamera

Sedan våren 2011 finns en 3D-kamera för utlåning.

 

 

Lund 2015-09-07

 

Stefan Jeppsson