Studiebesök Bona 2016-05-16

Det var Fredrik Åkesson som hade vänligheten att ta emot oss.

Det rådde strikt fotograferingsförbud. Jag tog bara några bilder i mötesrummet samt vid en planeringstavla ute i produktionen.

Man tillhandahåller produkter för att vårda golv. Trägolv, stengolv och linoleum.

Däremot fungerar inte produkterna på väggar, på grund av att man inte forskar hur rinnigheten fungerar. Det hindrar inte att någon konsument tycker det är en bra produkt och använder den till annat än golv.

Det tar 5-15 år att ta fram en ny produkt. Forskningslabben tar fram flera likartade produkter. Vid utvärdering kan det visa sig att produkt 1 var bäst, men började bryta ner efter ett halvt år, efter applicering eller under förvaring. Man fick då till exempel gå vidare med produkt alternativ 2, som fungerar bäst vid en tids förvaring och efter en tids applicering.

Man utfår ifrån ett 50-tal olika råvaror, som blandas under olika temperaturer och under olika lång tid.

Tack, Fredrik, för du tog dig tid och visade oss runt! Det var en mycket intressant visning.

 

Stefan

Länk