Kraftringen Örtofta

Studiebesök 2014-06-04

 

Det var Lennart Friberg som hade vänligheten att ta emot oss

Lennart informerade om att Verkningsgraden låg på över 90%, att jämföras med t ex Barsebäck på 30%.

Man eldar med trä, nytt från skogen, träflis, sågspån, returträ (lastpallar m m), samt torv. Torven innehåller svavel, som förhindrar rost i anläggningen. Tillväxten av torv är mer än förbrukning i de nordiska länderna. Längre söderut ogillas torveldning, eftersom tillväxten är dålig: man anser att torveldning fördärvar miljön. Men enligt Lennart påverkar torven miljön lika mycket, antingen den ligger kvar i mossen eller eldas upp.

Länk

 

 

Transportband för flis

Transportskruvar för att mata in flis till transportband

Utsikt mot sockerbruket

Solceller

Tranportbandet kommer in med flis

Generatorn

Ledningar till fjärrvärme Lund och Eslöv (2 utlopp och en gemensam retur).

De två svarta rören: blivande fjärrvärmeledningar till Landskrona.

Tack, Lennart för ett intressant besök!

Stefan