Studiebesök LTH 2015-04-28

I IVA syds regi

 

Professorerna Per Tunestål och Öivind Andersson berättade om senaste forskningen om förbränningsmotorer.

Per i ljusblå skjorta.

Öivind i grå kavaj.

Tänkvärt att 1880 fanns lika många elbilar som bilar med förbränningsmotorer.

Elbilen kommer, men fortfarande väntar man på bättre batterier. Länk

Man tror på bränsleceller som alternativ.

Alternativet kan vara förbränningsmotorer med 70% oktan, där man kan nå upp till 55% verkningsgrad (att jämföra med 40% verkningsgrad i dag). Verkningsgraden uppnås med en- eller tvåstegs kompressor. Förbränningen kan ske i två steg (två olika cylindrar, som de sista modellerna av ångloken).

Man har både stora dieslar från Scania Vabis som Volvo, samt ordinära bilmotorer. Samarbetet sker med de två nämnda bolagen, som vill ligga väl framme i utvecklingen. För att belasta motorerna för att simulera verklig drift, har man kopplat en elmotor på axeln, som broms. LTH´s avdelning för forskning av förbränningsmotorer säljer el till nätet, inte förbrukar.

En del experiment går ut på att höja en kolv, med cylinder och vevstake, så att man kan filma förbränningen. Man kan filma kolven underifrån eller genom titthål. Tätningen och fönstret är av kvartsglas. Förbränningen ska starta på så många ställen som möjligt i cylindern, alltså inte start vid tändstiftet och allt ska heller inte antändas på en gång.

Tack Per och Öivind för ett intressant besök!

Tack också Göran Harrysson, IVA Syd för inbjudan!

 

Stefan