TTF besök

på Max4

den 5 nov 2015

Antal deltagare: 19

Det var Tutti Johansson-Falk som hade vänligheten att visa oss runt (blårandig tröja).

Man skjuter in elektroner in en ring, vilka tvingas att vibrera, varvid två sorters röntgenstrålning avges. Elektronerna hålls på plats i ringen av magneter. Den ena typen röntgenstrålning tränger djupt ned i materialet, medan den andra inte tränger ned. Olika material kan studeras. Alla atomer utom väte kan studeras.

Länk

För att studera väte, med dess kemiska bindningar som vatten, plast med mera, använder man neutronstrålning, till exempel i grannforskningsstationen ESS. Tyvärr är neutroner neutrala och kan inte styras med magneter. Neutronerna kan inte köras in en ring och strålen kan inte heller fokuseras. Här kan ju TTF-medlemmar komma på en lösning!

Länk

Tack, Tutti, för ett givande besök!

 

Stefan

 

Bilder: artikelförfattaren och Anders Sundberg