Besök hos den blivande spårvägen i Lund

2019-06-11

Antal deltagare: 6 + 2 gäster

Det var Anders Kjellsson som hade vänligheten att ta emot oss.

Han är anställd på Skanska och är utlånad till Lunds kommun.

Den blivande spårvägen har 5,5 km långt dubbelspår och 9 hållplatser.

Biltrafik får inte köra på spår. Spårvagn har företräde för alla, även blåljus.

Spanska CAF levererar spårvagnarna. Start testkörning omkring april 2010 och i drift omkring augusti 2020. Utrech i Holland har liknande vagnar.

Radien är 38 meter på svängarna i Lund. 15 meter radie är det minsta man kan ha på denna typ av spårvagn.

 

Vid anläggning av spår, fick man säkra alla ledningssystem, byta ut systemen för fjärrvärme, kylvatten, el och ledningar till trafikljus. Man vill inte att vattenledningarna ska läcka under spåren, då marken blir underminerad. Antingen flyttade man ledningar eller så byggde man in ledningar i rör, så att en eventuell läcka kommer ut vid sidan om spåren. Problemet var att gamla ledningar var dåligt dokumenterade. Då man stängde av en ledning, uppkom mer problem än man anat. Ledningar fick därför flyttas upp till tre gånger, vilket skapade den välbekanta merkostnaden.

Spårvägen ska vara färdigbyggd vecka 28.

Kontaktskenan (kallades förr luftskena) har 750 volt likspänning. Vid vissa delar är den ’avklippt’ vid stolparna för att minska magnetfält.

Rälsen ligger på gummimattor. Dels innebär det ljud- och vibrationsdämpning, dels förhindrar det läckströmmar. Specielle Allhelgonakyrkan är känslig för vibrationer. Mätutrustningar på lasarettet, universitetet, IDEON, MAX IV och ESS är känsliga för läckström.

Alla hållplatser är uppvärmda från fjärrvärmenätet. Man slipper halka och snöbekämpning. Sensorer i plattformarna reglerar.

Clemenstorgets hållplats är 30,5 meter. Man ville bygga den 2 meter längre, men fick avslag av politikerna. Problemet är då att en komplicerad växel får sticka ut i gatan mellan Clemenstorget och Laurentiigatan. Växeln får inte plats på torget. Växeln är till för att inkommande spårvagn har högertrafik, samt att avgående spårvagn ska använda andra spåret. Man har dubbla perronger på torget, för att ha en i reserv.

 Spåren är upphöjda och kantade med vit Bohusgranit, för att man inte ska gå eller köra på spåren av misstag. Dock kan man inte undvika att spåren korsar två rondeller. Eftersom spårvagnen har företräde är det trafikljus för bilister - med endast röda och gula trafiksignaler.

Man vill ha spårområdet grönt. Gräs anlades i fjor och har klarat sig bra. Ginkoträd är planterade på vissa ställen. Dess har mindre lövmassa än vanliga lövträd - detta med tanke på lövfällning på spåren.

Om ledning faller ner säkerhetsstoppas matning av ström. En annan säkerhet är att ingen matning sker i en ledning när där det inte finns någon spårvagn.

Tack, Anders, för ett intressant föredrag och guidning.

 

Text: Olof Göstasson

Bilder: Olof Göstasson, Stefan Jeppsson