Tetra Pak Tekniska Förening

Stadgar för Tekniska Föreningen på Tetra Pak®

 

1 Föreningens syfte är att skapa, främja, underhålla och utveckla teknikintresse inom Tetra Pak.

Verksamheten bedrivs genom utflykter, studiebesök, föreläsningar eller liknande.

 

2 Beslutsfattande är om två ledamöter i styrelsen varav ena är ordförande kommer överens om ett beslut.

 

3 Medlemsavgiften är 60 kr/år. För Tetra Pak anställda och medlemmar i Tetra Pak Tekniska Förening dras detta på lönen.

Familjemedlemmar till ovanstående betalar medlemsavgiften 60 kr/år genom att e-maila ordföranden samt swicha avgiften till kassören.

Detta gäller också konsulter, som har anknytning till Tetra Pak.

Pensionärer från Tetra Pak är gratis medlemmar.

 

4 Besök: Styrelsemedlemmar håller i aktiviteterna.

 

5 Om föreningen av någon anledning upphör så skall tillgångarna skänkas till Tetra Pak Pensionärsförening.

 

Stadgarna antogs vid styrelsens första möte 2005. §5 Antogs vid årsmötena 2019 och 2020 och gäller därmed. §3 antogs vid stämman 2023.

……