Stämma 2023

Tetra Pak Tekniska Förening

Verksamhetsberättelse 2022-09-01 till 2023-08-31

(Kallas verksamhetsår)

 

Stämma hölls 2022-09-13

 

I styrelsen:

Stefan Jeppsson, ordförande, kassör, hemsida

Istvan Ulvros, vice ordförande

Olof Göstasson, tidningsprenumeration, utlåning 3D-skrivare, kontakt till Tetra Pak

Gabor Eötvös, suppleant

Christer Westesson, revisor

 

 

Kallelse till stämman

Skickades ut till samtliga medlemmar den 2023-08-22

 

 

Antal medlemmar februari 2023

Är 129 st.

Tetra Paks pensionärer är gratis medlemmar.

Medlemsavgiften är 50 kr per år.

Detta gav 4 500 kr år 2023.  

Vi var i februari var 90 betalande medlemmar

Samt att 39 var pensionärer

 

 Bidrag

Tekniska Föreningen var under 100 medlemmar, så föreningen fick inget bidrag av Tetra Pak

 

Ekonomi

2022-08-31 fanns det 23 344,72  kr i kassan

2023-08-31 fanns det 22 374, 87 kr i kassan

Det innebär att resultatet för verksamhetsåret 2022-08-31 – 2023-08-31 var minus 969,85 kr

 

För detaljer se kassörens sammanställning

  

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten verksamhetsåret

  

Studiebesök  verksamhetsåret

Sankt Eriks Cementgjuteri Staffanstorp 22-11-12

BT Kemi Teckomatorp. 23-01-25

FAS. 23-04-27 (Tillverkning av maskiner som gör sopsäckar i Arlöv)

Trelleborgs gummifabrik 23-05-04

 

 Boken Tekniska Föreningen Tetra Pak

4 böcker är utdelade vid studiebesök enligt förteckningen ovan. Därmed är totalt 10 böcker utdelade enligt styrelsens mötesprotokoll (6 st delades ut i fjor).

 

 

Planerade besök och aktiviteter närmaste verksamhetsår

Anmärkning: på grund av det ekonomiska läget är alla studiebesök med avgifter strukna.

Sydsvenskans tryckeri - efter semestern

Gibsons MC (har flyttat till Klågerup)

Scentific glass

Tepe

Örtofta värmeverk

Möllesnickare, Tomelilla. Då de har möllevingar hemma.

Akro Nobel Arlöv

Ball i Fosie (f d Rexham)

Kåge reklam

Lunds eldrivna bussar

Kraftringen Lund, Örtofta och Klippan. Istvan ordnar.

Simrishamn + Helsingborg vattenrening


 

Hemsidan

Anmärkning. På grund av det ekonomiska läget är den gamla hemsidan borttagen.

Adressen är http://ttf-lund2.org.

Kallas den nya hemsidan.

 

Tidningsprenumerationer

Anmärkning. På grund av det ekonomiska läget ströks en tidningsprenumeration

Medlemmar kan sätta upp sig på cirkulation på:

Allt om Vetenskap

PC För alla

Teknik Historia

Illustrerad Vetenskap

Efter cirkulation finns tidningarna i klubblokalen, för att låna

 

 

3D kamera

Sedan våren 2011 finns en 3D-kamera för utlåning.

 

3D skrivare

Inköpt mars 2017. Funktion och program testas. Andreas Mårtensson har den för närvarande.

 

 

Lund 2023-09-13

 

Stefan Jeppsson

 

 

Avser perioden 2022-09-01 till 2023-08-31

Tillgångar

Utgifter

Saldo

Ingående saldo 2022-09-01

23 344,72

Medlemsavgifter

4500

27 844,72

Bankavgift

955,35

26 889,37

Tidningsprenumerationer

1676

25 213,37

5 USB-minnen

999,5

24 213,87

Hemsida

1839

22 374,87

Resultat

27 844,72

5469,85

22 374,87

Utgående saldo

22 374,87

Årets resultat

-969,85

Protokoll stämma 2023

Revisorns godkännande