Studiebesök på Gunnesbo värmeverk

2015-04-05

Det var Anders Svensson som hade vänligheten att visa oss runt.

Fjärrvärmeverket från Örtofta levererar varmvatten till Lund. Vattnet är ungefär 92°. På vägen förloras kanske en halv grad.

Gunnesbo höjer temperaturen till mellan 100° och 110°, med hjälp av gaseldning, pelletseldning, oljeeldning eller med el, beroende på kostnader och behov av effekter.

Allt styrs från Kraftringen i Örtofta, som jobbar treskift. I Gunnesbo jobbar man bara dagtid, ett skift. Vid behov åker man från Örtofta till Gunnesbo.

Frågor ställdes om geotermprojektet. Pumpar suger upp vatten från en sjö på 800 meters djup, belägen under Värpinge. Vattnet har en temperatur av 12,5° - 20,6°, beroende på borrhål. Man tar ut 4° från vattnet och pumpar ut det två km från de förstnämnda hålen. Detta gör att sjön kyls ner. Under de 25 år geotermprojektet har varit i drift, har den underjordiska sjön kylts av en del. Projektet är mycket lönsamt och betalade sig på två år. Motsvarande geologisk formation finne inte någon annanstans i Sverige. Det närmaste finns i Frankrike.

Anders i vit hjälm.

Avslutningsvis visades det trasiga röret som orsakade den tragiska olyckan med den skenande bussen, som i sin tur orsakade en påkörning och dödsfall. Röret låg i en betongkulvert. Det skulle ligga på svetsade klackar för att komma upp en bit från betongkulvertens botten, men slarv eller stress vid nedläggningen av röret gjorde att det inte låg på klackarna, utan direkt på kulvertens botten, där vatten kan samlas. Det rostade sönder utifrån.

Tack, Anders, för ett intressant besök!

 

Stefan