Olof Göstasson har kontakt med Tetra Pak. Han sköter medlemsregistret (medlemsavgift) och tidningprenumerationer för alla anställda som är med i TTF.

e-mail olof.gostasson@tetrapak.com

 

Stefan Jeppsson sköter utskick av nyheter till alla medlemmar i TTF. Tetra Pak pensionärer behöver endast kontakta nedan.

e-mail stefan.V.Jeppsson@gmail.com