Besök hos Nordic Plastic Group i Trelleborg

2016-02-05

 

Det var Linda Ödahl som hade vänligheten att ta emot oss, berätta om koncernen och visa oss runt.

Länk

Fabriken i Trelleborg tillverkar från råmaterial. Råmaterialet kan vara stång, rör eller plattor. Det finns ungefär 50 olika sorters råmaterial. Räknar man med att man kan blanda in olika material i råmaterialet, blir antalet råmaterial mångfaldigt fler.

Räknar man med olika plaster kom kan formsprutas, blir antalet olika material ännu mer, men formsprutning sysslade man inte med här.

På fabriken limmade, svetsade, svarvade, fräste, kallbockade och varmbockade man materialet.

Man har en konstruktionsavdelning. Det är inte så enkelt att man kan ersätta en metalldel till plast: ofta får man göra toleranserna grövre.

Mikael Persson visade oss runt.

Här svetsar man. I detta fallet smälter man på en tråd. För att fixera detaljerna häftar man först. Här gäller det att detaljerna kommer rätt, för efterföljande svetsning kan inte rätta till felaktigheter.

Men man kan också svetsa genom att värma materialet, till exempel svetsa ett rör mot en platta. Värmtiden på 30 sekunder nämndes, samt avsvalningstiden på 10 minuter, varunder detaljerna fixerades i en rigg.

Nedan visas varmbockning. Man bockade vissa material 135°, som efter bockningen fjädrade tillbaka till 95°, för att de dagen därpå skulle hålla de krävda 90°.

På kontrollavdelningen kunde man fortlöpande ta till exempel var tionde detalj ur produktionen. Detaljen var omkring 22°C då den lämnade tillverkningsmaskinen. Kontrollrummet håller 22°C. Toleranser på 3/100 nämndes, men det hör inte till vanligheterna.

Svarvning av hjul.

Nedan visas en detalj, tillverkad i en svarv. I stället för svarvstål har man ett roterande fräshuvud. Detaljen kommer från stångmaterial. I och med den "svarvas" fyrkantig, kan man tillverka den med en uppspänning. Hade man i stället valt att fräsa fram detaljen ur en platta, hade det krävt omspänning. Då detaljen är "svarvad" fyrkantig, sticks den av med stickstål. Kvar blir den lilla tappen efter stickstålet, som får klippas av.

Tack, Linda, Mikael och alla andra på Nordic Plastic Group som gjorde vårt besök intressant!

 

Anm.: Industriplast, som fanns i Fosie, som vi besökte 2008, ingick i koncernen, men är numera nerlagd. En del av maskinparken från Fosie finns i dag i Trelleborg. Detta var för att få mer verksamhet i koncernen. Länk