Malmö Opera 2018-11-13

Antal dettagare: 11 + 3 gäster

Det var Christer Jönsson hade vänligheten att visa oss runt.

Det är han med glasögon på hjässan.

Tack, Christer, som guidade med ingående kunskap, iver, entusiasm och inlevelse.

Stefan