Öresundsverket 2017-05-10

Flintrännegatan, Malmö

Det var Helena Waubert de Puiseau och Fredrik Olsson som hade vänligheten att visa oss runt.

e-on är uppdelat, så att UNIPER har hand om stora anläggningar och e-on mindre (som konsumenter, vindkraftverk och solceller).

Typisk hög elförbrukning i Sverige vintertid. 27000 MW.

Kapacitet från Svenska kraftverk 39000 MW.

Årsproduktion i Sverige 150 TWh varav 10% exporteras.

Öresundsverkets årskapacitet 3 TWh El, 1 TWh värme.

Högtrycksånga 140 Bar 565 grader. Mellantryck 25 Bar. Lågtryck 1 Bar.

Tid mellan större översyner 24000 h.
 

Länk

Länk

Text och bilder: Stefan Jeppsson, Anders Sundberg.

Anders har även ordnat besöket.