Sandvik i Svedala

24-04-10

Länk

Peter Nyman (mörk tröja) och Lars-Olof Månsson var vänliga att ta emot oss.

Sandvik tillverkar bland annat stenkrossar. Det är i huvudsak två användare: stenkrossar vid gruvor, där man vill ha ut vissa metaller ur stenen. Samt till exempel asfaltberedare, där man vill ha ut viss stenstorlek, men kanske även en viss kantighet på den krossade stenen.

Krossarna finns i två varianter: käftkross, som tuggar i sig stenen, samt koniska krossar, som står för en kontinuerlig matning av stenen.

     

Sandvik har eget gjuteri. Eftersom slitaget i krossarna är stort, gjuter man stål med hög manganhalt.

Bilder från gjuteriet

Tack för ett mycket trevligt besök!

Stefan