KåGe reklam Staffanstorp

2016-08-29

Antal deltagare: 3

Länk

Det var Mats Härstedt som var vänlig att ta emot oss och visa oss runt.

Man gör alla möjliga reklamskyltar.

Vid vårt besök höll man på att dekorera en bil.

Tillverkningen går till så, att man skriver ut på 160 cm bred plast. Plasten kan ha olika kulörer. Undersidan av plasten har ett bärande lager. Skrivaren använder fyra färgpatroner. Underförstått använde man färg, som fastnar på plast, och som dessutom är ljusäkta.

Ska man skära ut det tryckta, flyttar man det till en skärmaskin. Man skär igenom plasten och en liten bit in i det bärande lagret. Man kan till exempel skära ut bokstäver.

Därpå rensar man bort det utskurna, det som inte ska vara med.

Då detta är klart, läggen man en bärfilm ovanpå.

Då man ska dekorera, lägger man plasten på bilen. Plasten riktas och fästs med magneter. Därpå drar man av det understa bärlagret. Man pressar fast plasten på plåten. Plasten är porös, så några luftbubblor uppstår inte. Till sist drar man av det översta bärlagret.

Efter några år kan man dra av plasten från bilen.

Tack, Mats, för ett intressant besök!

Stefan