TTF

Tabell 2016

 

Namn Svar på Poäng Poäng totalt
Bo Hellberg Klotsar 3 41
Bo Hellberg Pluto 3 38
Bo Hellberg Bokstäver 5 35
Bo Hellberg Linjal 3 30
Bo Hellberg Åsksäker bil 3 27
Bo Hellberg Sudoku 4*4 3 24
Bo Hellberg Att odla i rymden 3 21
Bo Hellberg Bollar 3 18
Bo Hellberg Delning 3 15
Olof Göstasson Klotsar 3 14
Bo Hellberg Rebus 3 12
Olof Göstasson Reklamskyltar 3 11
Bengt Malmström Delning 3 9
Bo Hellberg Vykort 3 9
Olof Göstasson Linjal 2 8
Olof Göstasson Sudoku 4*4 3 6
Bengt Malmström Rebus 3 6
Bo Hellberg Grundämne 3 6
Anders Nelving Grundämne 3 6
Thege Larsson Grundämne 3 6
Bengt Malmström Vykort 3 3
Olof Göstasson Grundämne 3 3
Bo Hellberg Skiftnyckel 3 3
Anders Nelving Skiftnyckel 3 3
Thege Larsson Skiftnyckel 3 3
Anders Nelving Lysdioder 2 2

 

Det går även att komma med egna klur. (Inom parentes är det mycket lättare att hitta på klur än att knäcka dem.)

5 poäng till inlämnat klur

3 poäng för rätt svar på ett klur

2 poäng för att komma i närheten av ett rätt svar

1 poäng för försök att svara

 

Klur år 2016

Klotsar 3*3*3

Hur många klotsar ingår i bilden nedan? Det är kubiska klotsar.

Bo Hellberg och Olof Göstasson har svarat 20 klotsar, vilket är helt rätt. De får därmed 3 poäng vardera.

 

Pussel

Från 6 år, IKEA. På hur många sätt kan man lägga pusslet i träramen?

Gul kan inte byta plats, så den ligger fast. Man räknar inte heller spegelvändningar eller roteringar av klossarna, utan klossarna ska byta plats.

Röd och grön kan byta plats. Det ger 2 möjligheter.

Ljusgrå och ljusblå kan byta plats. Det ger 2 möjligheter till.

Alltså 4 möjligheter. Inga svar har kommit in.

 

Pluto

Hur länge har Pluto varit en planet?

Pluto var en planet från det ögonblick man upptäckte den (1930) till de blev degraderad till dvärgplanet (2006)

Bo Hellberg har svarat alldeles rätt och får 3 poäng.

 

 

Bokstäver

Lars-Otto leker med bokstäver i plast. Det är engelska alfabetet. Han upptäcker att vissa bokstäver går att kroka i varandra. Han kan bilda ord genom att låta bokstäverna hänga som en kedja. Han kan bilda ordet GaS.

1. Finns det fler bokstäver som går att kroka i varandra? A, E och F går till exempel inte.

2. Vilka fler svenska ord kan bildas? GOD går till exempel inte, eftersom O och D inte går att kroka i varandra.

Bo Hellberg påpekar att A, E och F mycket väl går. Feltänkt av mig. A går som sista (nedersta) bokstaven i ett ord. E och F går, beroende på var tyngdpunkten hamnar.

Bo Hellberg har svarat alldeles rätt och får därmed 3 poäng. Bo har dessutom påpekat att A går, beroende på hur man krokar ihop bokstäverna, samt att E och F går, beroende på var tyngdpunkten ligger i dessa bokstäver. Bo får därmed 2 extra poäng.

 

Bilnummer

Knut-Otto får syn på bilnumret CXV 115, där första delen läses som romerska siffror och utläses just 115.

Så får han syn på XIV 014, men där stör nollan. Likaså CXX 120 stör nollan.

Hur många varianter av den översta versionen finns? Dels ska man alltså kunna utläsa ett tal, dels ska varje bokstav motsvara en siffra.

Kluret kom in i Forskning och Framsteg, och det är för sent att lämna in svar.

Skicka ditt svar till Stefan Jeppsson

 

Reklamskyltar

Knut-Otto pendlar mellan Lund och Malmö på E22. Han märker att det är nedlusat med reklamskyltar, löst stående på vagnar och liknande. Han räknar skyltarna i bägge riktningarna. Hur många kom han fram till i september 2016?

10, 20, 30, 40 eller 50?

OBS! Ni som ska köra och räkna: kör försiktigt och riskera ingenting!

Olof Göstasson höftar till med 40 st, utan att ha räknat dem. Det rätta svaret är någonstans mellan 30 och 40. Det är svårt att dra en klar gräns, då vissa har vält, är sönderblåsta eller befinner sig ett stycke bort. Men det är fullkomligt nerlusat med reklamskyltar. En artikel i Sydsvenska fick mig att börja räkna. Olof får därmed 3 poäng.

 

Brevvåg

Knut-Otto har en okalibrerad brevvåg. Den fungerar så att man fäster brevet i klämman till vänster och sticker en penna i valfritt hål. Är linjalen vågrät, kan man läsa av vikten vid just det hålet. Men texten vid det vänstra hålet är nednött. Vad har det stått?

Ledtråd: studera hålens fördelning mycket noga!

Rätt svar är 50 g.

Avståndet mellan hålen är lite större mellan 50 och 20 g, som mellan de andra hålen. Man kan därför dra slutsatsen att det är mer än dubbelt så stor vikt det handlar om. Dessutom är 50 g intressantare än 40 g.

Bo Hellberg har svarat alldeles rätt och får 3 poäng, Medan Olof Göstasson får 2 poäng.

 

Ljud från Sysav

Då Knut-Otto flera gånger vandrat på det vackra Spillepengen, har han ibland hört ljud. Först trodde han att det var en motorcykel som växlade ute på en bana, men så insåg han att ljudet kom från Sysav. Vad kan det vara?

klur 2016\Sysav ljud.mp3

klur 2016\Sysav ljud.wav

Inget svar har kommit in. Ljudet är antingen då man rengör brännarna med en maskindriven huggmejsel, eller om man vibrerar siktdukar, för rengöring, med något verktyg.

 

Åsksäker bil

Är det tryggt eller är det inte, att sitta i en bil under ett åskväder?

Förr, då bilarna var i plåt, ansågs det säkert*. Nu, då bilarna är i plast är det inte alls bra att sitta i en bil i åskväder.

*Dock med anmärkningen att plåten ska vara 2 mm tjock, såg jag i ett vetenskapligt program.

Bo Hellberg har resonerat rätt och får 3 poäng.

 

 

Sudoku 4x4

Bo Hellberg och Olof Göstasson har svarat alldeles rätt och får 3 poäng vardera.

 

Att odla i rymden

Man har provat att odla växter vid rymdfärder. Det krävs bara två våglängder av ljus för att växterna ska växa. Vad kan det vara för färger? Rött, blått, grönt och/eller gult?

Man kan resonera så här, att grönt ljus reflekteras från bladen. Grönt ljus behövs därför inte. Vid rymdfärder måste man noga hushålla med allt. Återstår då att belysa växterna med rött, gult och blått ljus.

Den som klurat ut detta är Bo Hellberg, som därmed får 3 poäng.

Det ska tilläggas, att man har lite grann grönt ljus i rymden, för att resenärerna ska kunna känna igen växterna.

 

 

Registreringsskyltar på bilar

Förra året handlade det om vanliga svenska bilnummer som börjar på Y och Z. Flera foto skickades in med registreringsnummer som börjar på Y. Dock har ingen skickat in något bilnummer som börjar på Z än. Tävlingen fortsätter.

Olof Göstasson skickade in ett förslag om att tävlingen kan fortsätta. Dock får inte Olof några poäng för detta.

Stefan

 

Måleriknep

Ett gammalt måleriknep är att måla innerväggar så de ser ut som sågade sandstensskivor. Hur fungerar denna teknik?

Inget svar har kommit in. Det är spackel, som man drar ut med vågräta rörelser. Samtidigt ser man till att lite luftbubblor kommer med. Då spacklet torkar, drar man över en lasyrfärg. Man ser också till att man bildar något som liknar skarvar mellan stenarna, med hjälp av eggen på spackelspaden.

 

 

 

Bollar

Knut-Otto har tio bollar. Han kan placera dem som en triangel eller som en tetraeder.

    

Om han har fler bollar, hur många ska han ha för att lägga dem som en triangel respektive en tetraeder.

b. Knut-Otto har 14 bollar. Han kan placera dem som en pyramid.

Däremot kan han varken lägga en triangel eller en tetraeder av 14 bollar. Hur många bollar måste måste han ha för att kunna växla mellan en pyramid och en triangel?

c. Mellan en pyramid och en tetraeder?

d. Mellan en triangel, tetraeder och en pyramid?

12 poäng hägrar alltså. Skicka lösningarna till Stefan Jeppsson.

Inget svar har kommit in. Jag löste problemet med att ställa upp uträkningen i en Excel-fil. Lösningarna, vad jag kan se, finns endast mellan en triangel och en tetraeder, respektive en triangel och en pyramid.

Räknare Triangel Tetraeder Pyramid
1 1 1 1
2 3 4 5
3 6 10 14
4 10 20 30
5 15 35 55
6 21 56 91
7 28 84 140
8 36 120 204
9 45 165 285
10 55 220 385
11 66 286 506
12 78 364 650
13 91 455 819
14 105 560 1015
15 120 680 1240
16 136 816 1496

Har man 10 bollar, kan man antingen lägga dem som en triangel eller stapla dem som en tetraeder. Detsamma gäller om man har 120 bollar.

Har man 55 bollar, kan man antingen lägga dem som en triangel eller stapla dem som en pyramid. Detsamma gäller 91 bollar.

Jag skickade även kluret till Forskning och Framsteg, som inte tagit in det än. De krävde en snygg formel. Jag fick be Bo Hellberg om hjälp, som presenterade snygga formler.

Triangel: 1/2*(n+n^2)
Tetraeder: 1/6*(2*n+3*n^2+n^3)
Pyramid: 1/6*(n+3*n^2+2*n^3)

Jag tackar Bo för hjälpen, som därmed också får 3 poäng.

 

Farthinder

Ett gupp känner vi alla till. Men vad kallas farthindret när det är konkavt?

Bo Hellberg och Olof Göstasson har svarat Väghåla, vilket är korrekt. De får därför 3 poäng var.

En sådan finns att prova på på Fågelsångsvägen, Södra Sandby.

 

 

Newtons vagga

En eller flera avsnitt i filmen fungerar inte i verkligheten. Vilka?

Länk

Inget svar har kommit in. De efter 3 minuter i filmen är falska.

 

 

 

Delning

I en känd vetenskaplig tidning fanns följande klur:

Dessa fem cirklar ska delas med en rak linje, genom hela figuren, så cirklarnas area blir lika.

Lösningen är här:

Vi kan med blotta ögat se att varje halva har en hel, 3/4, 1/4 samt en halv area.

Men det finns fler sätt att dela på, med blotta ögat.

Till exempel denna. Sätt en punkt mellan de fyra cirklarna till vänster. På vilket sätt vi än drar en linje genom denna punkt, delas dessa fyra cirklar lika. Sätter vi nästa punkt mitt i cirkeln till höger och drar en linje mellan dessa två punkter, har vi delat cirklarnas yta lika.

Det betyder, om vi kombinerar dessa två lösningar, korsas de på ett ställe (röda linjer). Drar vi en ny linje i valfri riktning (grön) som går genom detta kors, delar vi upp cirklarnas yta i två lika.

De som svarat rätt är Bengt Malmström och Bo Hellberg, som får 3 poäng vardera.

 

 

Rebus

40 10 N

Bo Hellberg och Bengt Malmström har svarat Fortifikation, vilket är alldeles korrekt. De får därmed 3 poäng var.

 

Vykort

Detta är ett populärt säljande vykort. Hur fick man mössan på katten?

Bo Hellberg och Bengt Malmström har svarat alldeles rätt och får 3 poäng var.

Det är en bild, mycket dåligt gjord i ett fotoredigeringsprogram. Det borde vara skuggor under mössan. Bakre delen av skärmen ligger framför katten.

 

 

2 prylar

Den första prylen är en slags avbildning, som återger verkligheten. Det är en slags karta. De fyra väderstrecken på avbildningen motsvarar de fyra väderstrecken i verkligheten. Däremot har man tvingats vända ut och in på den av någon anledning.

Skalar man upp den behöver man inte vända ut och in på den. Då återger den verkligheten perfekt. Men då är det en annan pryl.

Ingen har kommit med några svar och tävlingstiden får anses att ha gått ut.

Man använder en stjärnglob för att orientera sig på himlen. Dock ser vi globen utifrån, medan vi ser stjärnhimlen inifrån. Väderstrecken ligger korrekt, medan man får spegelvända bilderna för att kunna orientera sig.

Hade stjärngloben varit tillräckligt stor för att vi skulle kunna gå in i den, hade vi sluppit spegelvändningen. En sådan är ett planetarium, där man sitter inne i en sfärisk duk för att studera stjärnhimlen.

Stjärnglob och planetarium var således de två sökta svaren.

 

 

Skiftnyckel

Vad hade man för verktyg innan skiftnyckeln uppfanns?

Man hade fasta nycklar. Thege Larsson, Anders Nelving och Bo Hellberg svarade alldeles rätt och får 3 poäng vardera.

 

Grundämne

Nämn två grundämnen som är flytande vid rumstemperatur.

Det är endast Kvicksilver och Brom som är flytande vid rumstemperatur. Thege Larsson, Anders Nelving, Olof Göstasson och Bo Hellberg svarade alldeles rätt och får 3 poäng vardera.

 

Siffror

Knut-Otto tittar på sitt ur, som består av 7 olika lysdioder. En siffra kan bli en annan genom att ytterligare en lysdiod tänds.

 

En siffra kan bli en annan genom att flera andra lysdioder tänds.

En siffra kan bli en annan genom att en lysdiod släcks och en lysdiod tänds, det vill säga byter plats.

Finns det fler kombinationer enligt reglerna ovan?

 

Svar:

Del 1, om en lysdiod tänds

0 kan förvandlas till 8, 1 till 7, 3 till 9, 5 till 6 eller 9, 6 till 8, 9 till 8

                                                   

Del 2, om flera  lysdioder tänds

1 kan förvandlas till 0, 3, 4, 8 respektive 9.

                                       

2 kan förvandlas till 8, 3 kan förvandlas till 8 eller 9 , 4 kan förvandlas till 8 eller 9, 5 kan förvandlas till 8

                                              

7 kan förvandlas till 3,  8 eller 0, 9 kan förvandlas till 8

                               

Del 3, om en lysdiod släcks och en annan tänd

2 kan förvandlas till 3

Det finns kanske några kombinationer till

Anders Nelving har svarat och får därmed 2 poäng.

 

 

 

 

 

Länk till 2015 års klur

Länk till 2014 års klur

Länk till 2013 års klur

Länk till äldre klur