Tetra Pak Tekniska Förening

Tabell 2018

 

Namn Svar på Poäng Poäng totalt
Bo Hellberg VHS till DVD 2 38
Bo Hellberg MP3 2 36
Bo Hellberg Speciella förmågor 3 34
Bo Hellberg Gatsten 4 31
Bo Hellberg Förstoringsglas 3 27
Bo Hellberg Lampor 3 24
Bo Hellberg Portkod 3 21
Anders Nelving Speciella förmågor 3 18
Bo Hellberg Korsord 10 18
Anders Nelving Gatsten 5 15
Bengt Malmström Gatsten 4 11
Anders Nelving Spegeldörrar 4 10
Christer Westesson Korsord 10 10
Bo Hellberg Trappströmställare 5 8
Alf Göran Palm VHS till DVD 1 7
Fredrik Dobi Gatsten 4 7
Bengt Malmström Spegeldörrar 2 7
Alf Göran Palm MP3 1 6
Anders Nelving Förstoringsglas 3 6
Alf Göran Palm Speciella Förmågor 3 5
Leif Christensen Trappströmställare 5 5
Bengt Malmström Ämne 5 5
Anders Nelving Lampor 3 3
Bo Hellberg Broar 3 3
Fredrik Dobi Spegeldörrar 2 3
Alf Göran Palm Gatsten 2 2
Tomas B Olsson VHS till DVD 1 1
Fredrik Dobi Förstoringsglas 1 1
Lars Kristoffersson Ämne 1 1

 

Det går även att komma med egna klur. (Inom parentes är det mycket lättare att hitta på klur än att knäcka dem.)

5 poäng till inlämnat klur

3 poäng för rätt svar på ett klur

2 poäng för att komma i närheten av ett rätt svar

1 poäng för försök att svara

 

VHS till DVD

Knut-Otto har en hyllmeter med VHS-band, 4 timmar styck. Han omvandlar dem till DVD-skivor, 4 timmar styck. Hur mycket har då hyllmetern krympt?

Ett VHS-band utan ask är 24,6 mm, med pappask 25,2 mm och i plastask 30,6 mm. Detta innebär att man har 32 - 40 VHS-band på en hyllmeter.

Sedan skulle de omvandlas till DVD-skivor. En DVD i pappask är 1,6 mm, i smal plastask 5,2 mm och i bred plastask 10,2 mm.

Detta innebär att DVD-skivorna tar upp 51 - 408 mm.

Några svar har kommit in, men där man missat omräkningen. Bo Hellberg får 2 poäng, medan Tomas B Olsson och Alf Göran Palm får 1 poäng.

 

LEGO

Vilken sorts plast består LEGO-klotsar av? (3 poäng)

Vad händer med misslyckade LEGO-klotsar? Det händer då man byter färg i gjutformarna. (10 poäng)

Klotsarna tillverkas i ABS.

Det framgick av ett TV-program att några dylika misslyckanden får absolut inte lämna LEGO-fabriken. Det är sträng bevakning. Bilden har jag egenhändigt ritat, då jag inte hittat några lämpliga bilder.

Inga svar har kommit in

 

MP3

Knut-Otto bränner MP3-musik på CD-skivor. Han spelar dem i bilen.

Han skryter om att han uppfunnit en speciell skivspelare:

Med knapp 1 vill han höra aktuell låt ofta, ungefär var tionde gång.

Med knapp 2 vill han höra aktuell låt ungefär var hundrade gång.

Med knapp 3 vill han höra aktuell låt ungefär var tusende gång.

 

Det står inte hur många skivor han har. Men man kan anta att han har några stycken.

Varje CD rymmer cirka 190 MP3-låtar.

Så man kan anta att han har 500 - 1000 låtar.

Att höra favoritlåtarna var tionde gång, gör att han snart fastnar bland sina 10 favoritlåtar. Det blir omöjligt att höra fler än 10 låtar.

Bättre är det kanske arr välja vissa favoritlåtar och höra dem var 100:e gång.

Var tusende gång är ungefär vad han redan hör, så någon knapp för att välja denna finess behövs då inte.

Något svar från motsvarande resonemang har inte kommit in.

Bo Hellberg får 2 poäng och Alf Göran Palm 1 poäng.

 

 

Speciella förmågor

Vissa människor påstår sig ha speciella förmågor. Vid ett försök visades  fem olika föremål upp, som sedan gömdes i fem olika askar. Askarna såg likadana ut och blandades väl. Sedan skulle man försöka klura ut vad respektive ask innehöll. Då alla sagt sina svar, öppnades askarna.

Ingen hade gissat alla rätt på alla fem askarna.

Någon hade fyra rätt.

Några fler hade tre rätt.

De flesta hade två rätt i sina gissningar.

Ingen hade bara ett rätt.

Ingen hade alla fem fel.

Men något i resonemanget är fel.

Rätt svar är att fyra rätt kan ingen ha.

De som svarat korrekt är Alf Göran Palm, Anders Nelving och Bo Hellberg, som får 3 poäng var.

 

 

Gatsten

Den gamla fina tekniken att lägga gatsten verkar ha fallit i glömska. Varför la man i detta mönstret?

Bästa svar ger 5 poäng!

Man ändrade från att lägga raka rader tvärs färdriktningen till att lägga i bågar av följande anledningar

Det gick snabbare.

Det var lättare att sortera ut stenar efter storlek.

Stenarna låste varandra mer.

Anders Nelving har förklarat allt och får 5 poäng, medan Fredrik Dobi, Bo Hellberg och Bengt Malmström får 4p och Alf Göran Palm får 2 p.

Gatstenen lägges så här:

Bågarna markerades som långa rader, längs färdriktningen.

Man la sig därefter på knä för att lägga en båge. Bågen motsvarar den svepande rörelsen med armen.

Man lägger en rad med sten i taget i bågen. Man startar med den största man har i högen och går gradvis över till mindre stenar i bågens spetsar.

 

Spegeldörrar

Det är ingenting man speglar sig i.

Men varför såg spegeldörrarna ut så här?

Bäst svar ger 5 poäng.

Det är så, att trä (furu) krymper 1/50 tvärs fiberriktningen då det torkar. Det krymper också lite längs fiberriktningen, men det är betydligt mindre.

Man börjar med 2 plankor, sidorna på dörren, som bestämmer höjden på den. Är bredden på plankorna 100 mm, krymper alltså dörren 4 mm på bredden.

Sedan lägger man 4 plankor vågrätt. Därmed hindrar man dörren att krympa mer på bredden. Att man väljer 4 plankor är dels att få en snygg symmetrisk form, dels för att få lite extra förstärkning vid låset.

Till sist fäller man in speglarna i spår. Dessa är ca 500 mm breda och kommer att krympa 10 mm. Man man gör plats för att tillåta krympningen.

Ingen har fullt korrekt svar, men Anders Nelving får 4 p och Fredrik Dobi och Bengt Malmström får 2 p.

 

 

 

Förstoringsglas

Knut-Otto har tre lampor. De kan vara tända eller släckta. På hur många sätt kan lamporna vara tända eller släckta?

Han har också ett set med tre olika förstoringsglas. Han kan se genom ett eller flera samtidigt. Hur många olika förstoringar har han?

Lamporna kan vara tända på 8 olika sätt. Anders Nelving och Bo Hellberg kammade hem 3 poäng var.

Däremot kan man bara kombinera 7 olika förstoringar. Bo Hellberg och Anders Nelving fick 3 poäng var, medan Fredrik Dobi fick 1 poäng.

 

 

Portkod

Knut-Otto ber att få en portkod till ett ställe där han ska arbeta.

Kamraterna funderar och kommer inte riktigt ihåg det. Någon säger 0905, en annan 5090 och en tredje 0509.

Desperat slår han in dessa tre kombinationer i följd. Till hans förvåning låses porten upp.

Då kommer han på, att bara han knappar in fyra korrekta siffror i följd, någon gång i en lång sifferkedja, låses porten upp.

-Då kan man bara knappa på måfå och komma in överallt, utbrister han.

Resonerar han rätt?

Rätt svar är att han nog har en väldig tur, att man tillåter tre försök.

Annars har man 10*10*10*10 försök, det vill säga 10 000 försök.

Eller om man blandar in A och B, som är på knappsatsen ovan, blir det ännu mer.

Eller om man antar att man inte har fyra lika siffror i följd, något färre.

Men däromkring.

Bo Hellberg har resonerat alldeles rätt och får 3 poäng.

 

 

Korsord

Två bokstäver i varje ruta!

Hela korsordet behöver inte skickas in. Svara med de 8 långa orden.

10 poäng vankas!

Länk

Christer Westesson och Bo Hellberg har knäckt det mesta av korsordet och skickat in de 8 långa orden, vilket var uppgiften. De får 10 poäng vardera.

Länk

 

 

 

Trappströmställare

Knut-Otto har en villa med 3 våningar. Han ska installera tre trappströmställare. Väljer man en valfri strömställare och slår om, tänder eller släcker man i hela trappan. Så här ser inkopplingen av två trappströmställare ut.

Men hur ser en inkoppling med 3 trappströmställare ut? Relä får inte användas. 5 poäng vankas.

Både Leif Christensen och Bo Hellberg har svarat alldeles rätt och får 5 poäng vardera.

Lösning är att sätta in en korsomkopplare mellan de två trappströmställarna:

 

 

Minsta sudokun

Minsta sudokun är kanske lätt att lösa, men kanske svår att konstruera.

Lösning är 1*2. Ingen har kommit med förslag.

 

Prylen

Vad är det för en pryl?

Länk

Rätt svar är ett elektronmikroskop. Ingen har svarat.

 

 

Ämne

Ett gångjärn, fast i mässing

Ett dricksglas, fast i plast

Bengt Malmström har svarat: Kork i plast, glasögon i plast, slagträ i aluminium, stafettpinne i aluminium, golfklubba järnetta i modernt material, konstgräs, konstläder, konstsilke. Bengt får 5 poäng.

Lars Kristroffersson har svarat stekpanna i koppar och får därmed 1 poäng.

 

 

Broar

Exempel. Jag såg den i Sydsvenskan. Numret på öarna anger hur många broar som når respektive.

Uppgift nedan. Broarna får inte korsa varandra. Broarna ska vara raka.

Bo Hellberg är den ende som svarat och får därmed 3 poäng.

Det finns flera lösningar

 

Klocka

Knut-Otto har 4 st Rubiks kuber, som han tänker bygga en klocka av.

Han har kommit så långt i funderingarna, att han ska använda 4 st 5*5*5-kuber.

Färgerna ändrar han.

Varje kub ska endast vridas som om de har 5 st horisontella skivor.

De tre översta skivorna har han löst. De ut som följande:

Där varje skiva bara kan se ut på 4 olika sätt (eftersom det är en kub).

Men genom att vrida dessa skivor olika, kan Knut-Otto visa övre delen av siffrorna 0-9:

Han beslutar att dessa tre skivor får anses lösta.

Men då Han ska lösa de två nedersta skivorna, blir han störd.

Du kan kanske lösa det till honom?

Ingen har svarat

Lösningen av de 5 skivorna ser ut enligt följande:

Genom att vrida de olika lagren på olika sätt, kan man få samtliga 10 fiffror:

 

 

 

Länk till 2017 års klur

Länk till 2016 års klur

Länk till 2015 års klur

Länk till 2014 års klur

Länk till 2013 års klur

Länk till äldre klur