Tetra Pak Tekniska Förening

Tabell 2021

 

Namn Svar på Poäng Poäng totalt
Alf-Göran Palm Boken om Tekniska Föreningen 1 65
Alf-Göran Palm Färglära 8 64
Alf-Göran Palm Trädgårdsprydnad 1 56
Alf-Göran Palm Päronjuice 5 55
Alf-Göran Palm DVD-spelare 1 50
Alf-Göran Palm IR-kamera 1 49
Alf-Göran Palm Stirlingmotor 5 48
Alf-Göran Palm Månen 3 43
Alf-Göran Palm Kemi 1 40
Alf-Göran Palm För miljön 1 39
Alf-Göran Palm Rulltrappa 3 38
Alf-Göran Palm Subaru 4 35
Tomas B Olsson Månen 2 34
Tomas B Olsson Rulltrappa 3 32
Alf-Göran Palm Häftig låt 1 31
Alf-Göran Palm Grön bakgrund 3 30
Tomas B Olsson Häftig låt 2 29
Tomas B Olsson Subaru 3 27
Alf-Göran Palm Plåtbit 5 27
Tomas B Olsson Plåtbit 5 24
Alf-Göran Palm Sudoku 17 5 22
Tomas B Olsson Sudoku 17 5 19
Alf-Göran Palm Sudoku 9+9+9 5 17
Olof Göstasson Stirlingmotor 5 16
Tomas B Olsson Sudoku 9+9+9 5 14
Alf-Göran Palm Bildgåta 3 12
Olof Göstasson Subaru 3 11
Tomas B Olsson Ett föremål fattas 3 9
Alf-Göran Palm Två ska bort 3 9
Olof Göstasson För miljön 5 8
Tomas B Olsson Ett föremål fattas 3 6
AnnChristin Bengtsson Ett föremål fattas 3 6
Alf-Göran Palm Ett föremål fattas 3 6
Olof Göstasson Grön bakgrund 3 3
Thege Larsson Bildgåta 3 3
Tomas B Olsson Ett föremål fattas 3 3
AnnChristin Bengtsson Ett föremål fattas 3 3
Alf-Göran Palm Ett föremål fattas 3 3
Anders Nelving IR-kamera 1 1

 

Det går även att komma med egna klur. (Inom parentes är det mycket lättare att hitta på klur än att knäcka dem.)

5 poäng till inlämnat klur

3 poäng för rätt svar på ett klur

2 poäng för att komma i närheten av ett rätt svar

1 poäng för försök att svara

Ni som skickar egna klur: skicka lösningen i seperat e-mail, så även jag kan knäcka dem.

Stefan

 

Ljud-korsord

Inga svar har kommit in

Lösning

 

Boken om Tekniska Föreningen

Bokens omslag har tre bilder. Var är de tagna?

Alf-Göran Palm har svarat, dock fel. Han får 1 poäng.

Rätt svar är

Tele Nordia / Comit 1998 (info om Internet, vår första hemdator)

Urverket i Domkyrkan

Teater Hippo, Malmö

 

 

 

 

Färglära

2 poäng per delsvar

Ta hjälp av färgcirkeln

Vilka 2 färger ska du blanda för att få grönt? Gult + blått

Vilken färg får du, om du blandar rött och svart? Mörkrött

Vilken färg får du, om du blandar blått och svart? Mörkblått

Vilken färg får du, om du blandar gult och svart? Grönt (vi kallar mörkgult för grönt - grön färg kan vara väldigt många nyanser)

Vilka 2 färger ska du blanda, för att få blått? Violett och turkos, eller rödviolett och grönt (sett på youtube)

Alf-Göran Palm har svarat, dock inte alldeles rätt. Han får 8 poäng. Rätt svar i fetstil ovan.

 

 

 

Trädgårdsprydnad

Det tycks komma rök eller ånga ur den här trädgårdsprydnaden. Det är belysning under den, så den kan vara riktigt vacker. Men vad är det som kommer ur den?

Alf-Göran Palm har svarat. Det är dock inte rätt, så han får bara 1 poäng.

Rätt svar är att vattnet spjälkas till väte och syre. (Det är samma fenomen som då man kör bil på vatten).

 

 

Päronjuice

Varför fattas det päronjuice i butikerna?

OBS! Det är inte samma som pärondryck. Denna är utspädd med vatten.

Det är inte samma som koncentrat heller.

Päronjuice uppblandat med andra frukter eller bär godkännes inte heller.

Alf-Göran Palm har svarat helt korrekt och får därmed 5 poäng.

Svaret är att päronjuice oxiderar snabbt och ser därmed oaptitlig ut.

Utspädd päronjuice gör inte så mycket.

Inte heller om den är uppblandad med annan sorts juice.

 

DVD-spelare

Knut-Otto köper en billig DVD-spelare till TV:n. Han upptäcker:

Den har inget räkneverk.

Den anger inte tiden, där man stoppat i filmen.

Stoppar man mitt i en film, och lämnar apparaten, stänger den av sig själv efter ett tag. Den har inget minne för var i filmen den stoppat.

Det är jobbigt att starta den igen och leta upp var man stannat i filmen.

Det finns emellertid flera mer eller mindre bra lösningar på problemet.

Alf-Göran Palm har svarat, dock är det ingen bra lösning. Han får därmed 1 poäng.

Rätt svar, att man, då man inte ska se mer film för tillfället, tar tiden för att snabbspola till början. Det tar x sekunder.

Då man ska se fortsättningen på filmen igen, spolar man x sekunder fram.

 

 

IR-kamera

Här nedan visas en IR-bild av en pojke, som äter glass.

Vilken färg har isbjörnen på nosen, om man fotograferar med en IR-kamera?

Man kan se, att glassen och munnen på pojken är svarta. De är kallare än någonting annat i bilden, det vill säga utanför temperaturskalan. Vad som är varmast på bilden är ögonen och pannan, som är gula och röda.

En isbjörn fryser inte. Pälsen läcker därför inte värme. Den borde vara svart eller blå.

Ögon och nos borde läcka värme på isbjörnen. De borde vara gula eller röda.

Anders Nelving och Alf-Göran Palm har svarat, dock inte helt korrekt. De får därför 1 p vardera.

 

 

 

Stirlingmotor

Du har en Stirlingmotor. Just som kolvarna ska gå ifrån varandra: kan man inte ge motorn en extra puff genom att tillsätta Dieselolja i cylindern och antända den?

Svaret är att det inte går (jag har frågat på Stirlings konstruktionskontor). Det två kolvarna i en Stirlingmotor ska ha kyla också, och det får de inte, om man blandar ihop det med en explosionsmotor.

Olof Göstasson och Alf-Göran Palm har svarat alldeles rätt och får 5 poäng vardera.

 

 

Månen

Vad menas med månens mörka sida?

Rätt svar är att månens bortre sida, som den alltid vänder bort från oss, kallades felaktigt månen mörka sida. Emellertid får månens alla sidor lika mycket solljus i taget (ca 2 veckors solljus och 2 veckors mörker).

Vidare finns det en film, där Stanley Kubrik har regisserat, där man påstår att Apollo 11 månlandningen var filmad i en studio.

Sedan har Pink Floyd gjort ett album med denna titel.

Tomas B Olsson och Alf-Göran Palm har svarat, dock inte på allt, och får härmed 3 poäng vardera.

 

 

Kemi

Vad är det för likheter mellan kalk, krita och gips?

Kalk består av kalciumkarbonat och har den kemiska formeln CaCO3.
Kalk förekommer som aragonit, kalkspat, kalksten, krita och marmor.
Gips består av kalciumsulfathydrat, en liknande formel, CaSO4•2H2O.

Alf-Göran Palm har svarat, dock inte utförligt, och får därmed 1 poäng.

 

För miljön

Vad har du personligen gjort för miljön?

Olof Göstasson har varit aktiv och får härmed 5 poäng. Alf-Göran Palm har svarat, vilket ger 1 poäng.

 

 

Rulltrappa

Rulltrapporna har numera borstar i sidorna. Varför?

Rätt svar är att borsten ska förhindra dig att komma för nära kanten, och kanske fastna med skosnöret. Tomas B Olsson och Alf-Göran Palm har svarat alldeles rätt och får därmed 3 poäng vardera.

 

 

Grön bakgrund

Varför har man grön bakgrund?

Svar:

Man väljer en bakgrund, grön eller blå, som filtreras bort elektroniskt. Därpå lägger man in en annan bakgrund, till exempel en bild från månen.

I detta fallet hade en blå bakgrund varit olämplig, eftersom det är ett blått märke på skölden.

Alf-Göran Palm och Olof Göstasson har svarat alldeles rätt och får 3 poäng vardera.

Nu ska det tilläggas, att man gått ifrån blå och gröna bakgrunder, eftersom man i detta fall kan tänka sig att den gröna färgen reflekteras på skölden. Man har i stället en bakgrund med de färger som ska bli senare, med hjälp av en storbilds-skärm. Om det hade varit en bild av månen, hade det inte stört så mycket om det hade varit grå reflexer på skölden.

 

Subaru har stjärnor i sitt bilmärke.

Men vad betyder det?

Olof Göstasson och Tomas B Olsson har svarat lika, dock inte alldeles rätt. De får 3 poäng var.

Alf Göran Palm har svarat lite mer utförligt och får därför 4 poäng.

Rätt svar är att de fem små stjärnorna ingår i ett stort bolag, Subaru, symboliserat av den stora stjärnan.

Man kan också läsa:

https://sv.wikipedia.org › wiki › Subaru
Den första prototypen gavs namnet Subaru som är det japanska namnet på stjärnbilden Plejaderna, som i Japan står för pånyttfödelse och styrka.

samt:

https://sv.wikipedia.org › wiki › Plejaderna_(stjärnhop)
Plejaderna är en öppen stjärnhop i Oxens stjärnbild som fått sitt namn efter den grekiska mytologins namn för de sju nymferna

 

Häftig låt

Little Richard tog trummisen till stationen och frågade:

-Kan du imitera detta?

Det kunde trummisen.

Vad var det trummisen imiterade?

Länk

Svaret är, att det var ett tuffande ånglok, som trummisen skulle imitera. Alltså 4-takt.

Lard-Göran Palm har svarat, även om det inte var alldeles rätt, och får därmed 1 poäng.

Thomas B Olsson har också svarat, och var inne på rätt linje och får därmed 2 poäng-

 

Plåtbit

Dela plåtbiten med två raka snitt. Bitarna ska då bilda två kvadrater.

Man delar plåtbiten med 2 diagonala snitt.

Därefter pusslar man ihop bitarna till två kvadrater.

Alf-Göran Palm 0ch Tomas B Olsson har svarat alldeles rätt och får 5 poäng vardera.

 

Sudoku 9+9+9

Så här ser ett rätt svar ut:

Tomas B Olsson och Alf-Göran Palm har svarat rätt och får härmed 5 poäng vardera.

 

 

Sudoku 17

Ett ord på 17 bokstäver ska bildas

Tomas B Olsson och Alf-Göran Palm har svarat rätt och får därmed 5 poäng vardera.

 

Bildgåta

Vad föreställer detta?

Det är en Formel 1-ratt, full med finesser. Men så ser de ut.

Thege Larsson och Alf-Göran Palm har svarat rätt och får 3 poäng vardera.

 

Studiebesök

Hur många studiebesök och föredrag har Tekniska Föreningen hållit?

5 p till den som kommer närmast.

Inget svar har kommit in.

Det är för närvarande 162 stycken.

 

 

Pusselbitar

Två exakt likadana bitar ska forma en kub. Ytan på kuben ska vara hel och slät.

Hur ser tre exakt likadana pusselbitar ut, som formar en kub?

En enkel skiss räcker, som kan ge fem poäng. Beskrivning i text går också bra, men ger bara tre poäng.

Inget förslag har kommit in. Här är en lösning:

 

Två ska bort

Saturnusring, radioteleskop, etervind, istid, gravitation, rymdfärd, Pluto, astrologi, Vulcanus, solvind, Jupiterfläcken, morgon, Tellus, tidvatten, månkrater, Europa, teleskop, Karlavagnen, satellit, månförmörkelse, astronomi, Mars, tyngdlöshet, Luna.

Vulcanus är en fantasiplanet, som man trodde låg mellan Merkurius och solen. Efter hand som man byggde bättre teleskop, insåg man, att en sådan planet fanns inte.

Etervind är det media som man trodde ljusvågorna går i. Men i så fall borde ljuset gå olika fort i olika riktningar. Det gör det inte.

Allt annat är astronomiska fenomen.

Alf-Göran och Tomas B Olsson har svarat alldeles rätt och får därmed 3 poäng vardera.

 

 

Tänk på ett tal

-Tänk på ett tal, säger Knut-Otto till sin hustru, Rut-Asta.

Hon tänker på 3, men säger det naturligtvis inte.

-Fördubbla det!

Rut-Asta får det till 6.

-Lägg till 14, säger Knut-Otto.

Hon får det till 20.

-Halvera det!

Hon får det till 10.

-Dra ifrån 7!

-Det blir 3, svarar hon. Precis det jag tänkte på.

Så funderar hon ett tag.

-Vi tar det en gång till, säger hon.

Denna gång ser hon till att det inte stämmer. Vad ska hon tänka på för tal?

 

Inga förslag har kommit in.

Det fungerar inte, om man tänker på ett negativt tal.

 

 

Corona vitsar

Två män sitter i en bil.

-Kolla, en Toyota Corona framför oss. Säkert en 2002a, säger föraren.

-Men ligger du inte lite väl nära? Du ska ju hålla minst 1,5 meter.

 

Inga förslag har kommit in.

 

Ett föremål fattas

Ett föremål skiljer mellan höger och vänster bild.

Här är rätt svar.

AnnChristin Bengtsson, Tomas B Olsson och Alf-Göran Palm har svarat korrekt och får 3 poäng vardera.

 

Här har man målat 25 kvadratiska små plattor i blandade mönster och lagt dem enligt figuren till vänster. Sedan har man tagit bort en platta och lagt de 24 plattorna enligt figuren till höger. Vilken platta har man tagit bort?

Här är rätt svar.

AnnChristin Bengtsson, Tomas B Olsson och Alf-Göran Palm har svarat korrekt och får 3 poäng vardera.

 

 

 

Länk till 2020 års klur

Länk till 2019 års klur

Länk till 2018 års klur

Länk till 2017 års klur

Länk till 2016 års klur

Länk till 2015 års klur

Länk till 2014 års klur

Länk till 2013 års klur

Länk till äldre klur